Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Compania Transager recunoaște importanța confidențialității datelor pentru clienții noștri şi susține standardele internaționale privind drepturile omului. Transager este un operator de telecomunicații care administrează rețele și volume de date impunătoare. De aceea, ne propunem să asigurăm integritatea rețelelor și securitatea datelor pentru a proteja confidențialitatea.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Transager menține o politică de zero acceptare a criminalității și fraudelor. Atenție deosebită se oferă informației ce afectează viața personală a clienților.

Transager prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrată, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoanele împuternicite din cadrul companiei Transager sau de către alte persoane împuternicite în condițiile legii.

Prin semnarea contractului sau utilizarea serviciilor, abonatul îşi exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal. De asemenea, el este de acord ca datele sale de trafic (destinaţia, durata, data efectuării operaţiunilor, costul lor, etc.) să fie prelucrate de către compania Transager în scopuri legate de furnizare a serviciilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 12-18 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către reprezentanţa Transager.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe  adresa: http://datepersonale.md/md/legi/.